Erik Dahlbergsgymnasiet
Jönköping kommun
Program

Avtal om skolutbyte i Tyskland

Fredagen den 17 mars underteckandes ett utbytesavtal mellan ED- gymnasiet och Albert Schweitzer Gymnasiet i Eisenhûttenstadt, Tyskland

Utbytet ska ske mellan olika elev- och personalgrupper

Bild

Direktor Roland Görlitz och ED:s gymnasiechef undertecknar avtalet

Det första utbytet kommer ske under september månad då minst två lärare och 10 elever från gymnasiet i Tyskland besöker ED- gymnasiet.

Dela p Facebook Dela p Twitter Pusha sidan Dela p Myspace Kom ihÂg sidan
Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00

Ansvarig
Göran Isberg

Synpunkter på webbplatsen
Om cookies
Till www.jonkoping.selänk till annan webbplats