Erik Dahlbergsgymnasiet
Jönköping kommun
Program

ED värd för internationellt projekt

Mellan 9-13 maj står ED som värd för det internationella projektet "The lakes in our lives". ED gästas av 29 personer från sex olika länder.

Erik Dahlbergsgymnasiet deltar sedan två år tillbaka i ett
samarbetsprojekt inom Erasmus+ (ett EU-program för utbildning och ungdomar) tillsammans med sex partnerskolor från olika länder; Bulgarien, Island, Polen,
Rumänien, Tjeckien och Turkiet. Projektets namn är ”The Lakes in Our Lives” och
samtliga partnerskolor ligger i närheten av en sjö. Med sjöarna som
utgångspunkt har skolorna arbetat med olika temaområden. För varje temaområde har representanter från partnerskolorna träffats i de olika länderna.

Den 9 -13 maj äger det sista projektmötet med lärare och
elever rum, då sker det i Jönköping och Erik Dahlbergsgymnasiet står som värd. Under veckan kommer gästande lärare (12 stycken) och elever (17 stycken) att tillsammans med lärare och elever på ED arbeta med temat ”What threatens our lakes?”. Bland aktiviteterna sker en exkursion med Ekobussen, besök hos en ekologisk bonde, tipspromenad runt Rocksjön och utflykt till Bondberget. Det
kommer även ske workshops, diskussioner och presentation av förberedda projektuppgifter. Utöver detta så bjuds våra internationella besökare även på sightseeing per buss samt mottagning på Rådhuset, liksom grillkväll och bowling.

Projektet ger såväl ungdomar som lärare möjlighet att lära
känna andra EU-länder och utbyta erfarenheter med deltagare från de olika projektländerna. Se mer på http://ourlakes.eu/länk till annan webbplats

Dela p Facebook Dela p Twitter Pusha sidan Dela p Myspace Kom ihÂg sidan
Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00

Ansvarig
Göran Isberg

Synpunkter på webbplatsen
Om cookies
Till www.jonkoping.selänk till annan webbplats