Erik Dahlbergsgymnasiet
Jönköping kommun
Program

SA-elev gjort FN-resa

SA-eleven Linnéa har besäkt FN-högkvarteret i New York samt Vita huset i Washington.

ED-eleven Linnéa går i trean på SA och fick i våras ett stipendium från Odd Fellow. Stipendiet gav Linnéa möjlighet att åka till USA i somras, där hon bland annat fick besöka FN-högkvarteret i New York.

SA-eleven Linnéa framför Vita huset

Linnéa vann stipendiet i en uppsatstävling. Hennes tävlingsbidrag
utgjordes av ett ”Speech to the United Nations General Assembly” och handlade om ”Maternal Mortality”.  Utöver ED:s elev var tio stipendiater uttagna från andra skolor i Sverige och åkte tillsammans med ungdomar från Europa, USA och Kanada på en två veckor lång resa med start i Philadelphia. Deltagarna bjöds på resa, logi och ett väl förberett program under resan som bland annat innehöll
besök hos FN:s olika organ och möjlighet att ta del av det världsvida arbete som bedrivs där.

Dela p Facebook Dela p Twitter Pusha sidan Dela p Myspace Kom ihÂg sidan
Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00

Ansvarig
Göran Isberg

Synpunkter på webbplatsen
Om cookies
Till www.jonkoping.selänk till annan webbplats