Erik Dahlbergsgymnasiet
Jönköping kommun
Program

På ED råder god arbetsmiljö

Under vårvintern har Arbetsmiljöverket utfört inspektioner vid Jönköpings kommuns skolor, däribland ED. I ED:s rapport så är slutraden att här råder god arbetsmiljö!

God arbetsmiljö är viktigt på ED

Under februari och mars har några skolor i Jönköpings kommun haft besök av insprktörer från Arbetsmiljöverket. Inspektörerna har vid sina besök genomfört en undersökning av skolans systematik i dess arbetsmiljöarbete. Vid ED:s besök konstaterade arbetsmiljöinspektörerna att det råder mycket god arbetsmiljö och att såväl elever som personal involveras i det systematiska arbetet kring arbetsmiljö samt att deras synpunkter tas tillvara.

Inspektörerna avlämnar en skriftlig rapport vid varje inspektion och av ED:s rapport framgår att vi behöver förtydliga våra rutiner kring städning av föremål som är placerade högt upp i våra lokaler, exempelvis ventilationsutgångar. En brist som vi självklart kommer att åtgärda, men som också pekar mot att övriga rutiner fungerar mycket bra. Detta är vi mycket stolta över då vi i vår vision har som mål att vara en av Sveriges bästa arbetsplatser med fokus på ungdomar i utveckling. Detta är en fingervisning att vi är på rätt spår.

För dig som tycker att arbetsmiljön är en viktig faktor vid val av skola, jämför gärna utfallet hos ED med andra skolor i kommunen. Via länken nedan hittar du samtliga granskningsrapporter från Arbatemiljöverkets besök under vårvintern 2015.

Här kan du läsa inspektionsrapporterna i full längd >>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dela p Facebook Dela p Twitter Pusha sidan Dela p Myspace Kom ihÂg sidan
Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00

Ansvarig
Göran Isberg

Synpunkter på webbplatsen
Om cookies
Till www.jonkoping.selänk till annan webbplats